Ръководството на Основно училище "Отец Паисий", гр./с.Мененкьово, общ. Белово
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността:  учител/старши учител по Английски език/II-VIIкл./-0,5 щат
по чл.67, ал.1, т. 1, от КТ
и във връзка с чл.70, ал.1 и 2 /6м. в полза на работодателя/, от КТ
Вид на договора: за неопределено време
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи: 28/08/2020г.
Резултатите ще бъдат обявени на: 31/08/2020г.
Работното място следва да се заеме от: 01/09/2020г.
Лице за контакт: Бисер Паров
Телефон: 0893770433
E-mail: bel_oumvo@abv.bg