Ръководството на Основно училище "Отец Паисий", гр./с.Мененкьово, общ. Белово
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността:  учител/старши учител по БЕЛ и История и цивилизации в прогимназиален етап
по чл.68, ал.1, т. 3, от КТ
и във връзка с чл.70, ал.1 и 2 /6м. в полза на работодателя/, от КТ
Вид на договора: срочен
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи: 21/08/2020г.
Резултатите ще бъдат обявени на: 24/08/2020г.
Работното място следва да се заеме от: 26/08/2020г.
Лице за контакт: Бисер Паров
Телефон: 0893770433
E-mail: bel_oumvo@abv.bg