Ръководството на , гр./с., общ.
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността: 
по чл., ал., т. , от КТ
и във връзка с чл., ал., от КТ
Вид на договора:
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи: г.
Резултатите ще бъдат обявени на: г.
Работното място следва да се заеме от: г.
Лице за контакт:
Телефон:
E-mail: