Вие сте в ...... Държавен план-приемНАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г.
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
График на дейностите по приемането на ученици