Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 ДГ „Дъга” Пазарджик Пазарджик 26/01/2018 Цялата обява
2 Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 30/01/2018 Цялата обява
3 Помощно училище интернат "Иван Вазов" Пазарджик Пазарджик 30/01/2018 Цялата обява
4 ЦПЛР Пещера Пещера 25/01/2018 Цялата обява