Име

Длъжност

Телефонен код

Телефон

E-mail

Валентина Кайтазова

Началник на РУО

 

Отдел ИОМД

Николай Гунчев

Началник на отдел

034

444418

n.gunchev@riopz.com

Пенка Нанева

Старши експерт  по ОСО

034

442592

p.naneva@riopz.com

Александра Полищук

Старши експерт  по ОСО

034

445002

a.polishtuk@riopz.com

Илияна Петрова

Старши експерт за обучението в начален етап

034

443466

i.petrova@riopz.com

Марияна  Гигова

Старши експерт по предучилищно възпитание

034

442592

m.gigova@riopz.com

Албена Димитрова

Старши експерт по ОСО

034

442592

a.dimitrova@riopz.com

Галина Цанева

Старши експерт по български език и литература

034

443466

g.tsaneva@riopz.com

Веселка  Боева

Старши експерт по чуждоезиково обучение

034

445002

v.boeva@riopz.com

Дора  Дулчева

Старши експерт по математика и информатика

034

443466

d.dulcheva@riopz.com

Боряна Консулова

Старши експерт  по ОСО и ПО

034

442592

b.konsulova@riopz.com

Весела Тодорова

Старши експерт по природни науки и екология

034

444418

v.todorova@riopz.com

Ваня Апостолова

Старши експерт по обществени науки и гражданско образование

034

442592

v.apostolova@riopz.com

 

 

 

Отдел АПФСИО

Ружа Семерджиева

Началник на отдел

034

443069

r.semerdjieva@riopz.com

Катя Михайлова

Старши счетоводител

034

442593

k.mihailova@riopz.com

Васил  Кацаров

Старши експерт по информационно осигуряване

 

0876/330104

v.katsarov@riopz.com

Кирил Белев

Старши експерт по анализ на информацията

 

0876/330119

rio-pz@cybcom.net

Христо Денев

Юрисконсулт

034

443069

i.denev@riopz.com

Цветана Грозданова

Специалист, управление на човешките ресурси

034

443152

c.grozdanova@riopz.com

Ася Бурова

Технически сътрудник

034

446270

a.aneva@riopz.com

Димитър Янчев

Изпълнител шофьор домакин

034

446270

 

 

 

 

 

 

Соня Лулова

мл. експерт по програма „Старт на кариерата“

034

446270