НачалоВие сте в сайта на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик – териториална администрация към  министъра на образованието, младежта и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.

Екипът от експерти е извоювал авторитета на важен методически източник в регионален мащаб. Доброто съчетание на професионализъм и ефективно работеща институция е основа за реализация на националната политика в системата на средното образование на територията на област Пазарджик.

Делови и методически контакти се поддържат с МОМН, общинските сектори по образование, училищата, детските градини и обслужващите звена в областта.

Справки и актуална информация на тел./факс  034 446 270.

Сигнали за корупция на e-mail: korupcia@riopz.com