28
Юни
2018
РУО

КРЪГЛА МАСА „УСПЕШНИ МОДЕЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  

Форумът се проведе на 26 юни 2018 година в залата на Регионалното управление на образованието – Пазарджик. Директори на училища, ръководители на групи по проекта, експерти от екипа на РУО-Пазарджик представиха свои практики, показали резултатност в изпълнението на проектните дейности за постигане на специфичните цели на проект „Твоят час“. Предварително бяха очертани  четирите тематични направления на обсъжданията:

28
Юни
2018
РУО

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЧАЛНИКА НА РУО-ПАЗАРДЖИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

            На 26 юни 2018 г. началникът на РУО-Пазарджик  и регионален координатор по проект „Твоят час“ даде пресконференция във връзка с изпълнението на проектните дейности през учебната 2017-2018 година.
21
Юни
2018
РУО

РЕЗУЛТАТИ от ДЗИ по БЕЛ- 2018 г.

На зрелостните изпити през май 2018 година се явиха ученици от 37 средни училища в област Пазарджик. ДЗИ по български език и литература положиха 1826 зрелостници.

Общият успех за областта е Добър 4,11. При сравнение със средния успех за областта през май 2017г. (добър 3,96)  се наблюдава повишаване на успеха с 0,15.  Средният брой точки от ДЗИ по БЕЛ е 50,20 точки, а средният за страната е 53,94. Видно е, че средният успех е по-нисък от този за страната. По този показател регион Пазарджик се нарежда на 19 място от 28 региона /през предходната учебна година област Пазарджик беше на 24 място/.

21
Май
2018
РУО

ТРАДИЦИОННО СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПМГ „К. ВЕЛИЧКОВ“ ПАЗАРДЖИК НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

От 11 до 13 май 2018 година в град Търговище се проведе XVI Национална олимпиада по Информационни технологии.

До националния кръг на Олимпиадата бяха допуснати 163 ученици, разпределени в две възрастови групи – 5-8 клас (категории „Мултимедия“ и „Уеб сайт“) и 9-12 клас (категории „Интернет приложения“, „Приложни програми“ и „Мултимедийни приложения“).

Страници

Subscribe to РУО- Пазарджик                    АКТУАЛНО RSS