Съобщение за грешка

User warning: The following module has moved within the file system: file_entity. In order to fix this, clear caches or put the module back in its original location. For more information, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/riopz/public_html/drupal_7/includes/bootstrap.inc).
13
Ноем.
2018
РУО

Обединени срещу ранното отпадане от училище

В РУО – Пазарджик се състоя първата среща по проект United against ESL (Обединени срещу ранното отпадане от училище)”, договор № 2018-1-BG01-KA201-047850 по Програма „Еразъм +“.  Работната среща се проведе в град Пазарджик в периода 08.11.- 09.11.2018 година.  Участниците в нея - от италианска, румънска, португалска, турска и българска страна, набелязаха дейностите, които ще се извършват по проекта в периода ноември 2018 г. -  септември 2019г.

Проектът се осъществява съвместно с Инспекторат по образованието, гр. Бакъу, Румъния, Средно училище в Йешилюрт, Малатия, Турция, Средно училище „Алдо Моро“, Казалнуово, Неапол, Италия и Национална асоциация за образователни иновации и интеграция в училищата, Куба Алентейо, Португалия. Регионално управление на образованието – Пазарджик е координатор на проекта, финансиран от Програмата ”Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“– децентрализирана дейност „Стратегически партньорства“. Съгласно процедурата за селекция проектното предложение е оценено от външни оценители в България с най-много точки от всички кандидатури 82,5 от 100 възможни. Центърът за развитие на човешките ресурси сключи договор с РУО – Пазарджик за финансиране на стойност 87980 евро.

Целта на проекта е повишаване на осведомеността относно ранното отпадане от училище и намиране на дълготрайно решение на този проблем, както и създаване на ефективна система за идентифициране на деца в риск от отпадане от образователната система и целенасочена работа с тях.

Намаляването на преждевременното напускане на училище (ESL) е едно от най-големите и най-важните предизвикателства пред Европейските страни. Това е сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

„Проектът има за цел да изработи система за превенция, ранно идентифициране и посредничество между учители и родители на учениците в риск от отпадане от училище, за намиране на ефективен начин за дългосрочно справяне с този проблем. Тази система ще бъде изработена на базата на споделяне на добри практики между партньорите и изработване на ръководство за превенция и работа с ученици в риск чрез използване на методи и похвати базирани на теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър“ -  сподели Весела Тодорова, старши експерт по природни науки и екология в РУО-Пазарджик и координатор на проекта.