28
Юни
2018
РУО

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЧАЛНИКА НА РУО-ПАЗАРДЖИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

            На 26 юни 2018 г. началникът на РУО-Пазарджик  и регионален координатор по проект „Твоят час“ даде пресконференция във връзка с изпълнението на проектните дейности през учебната 2017-2018 година. Информация относно броя на сформираните групи за преодоляване на обучителните затруднения и на групите за занимания по интереси в училищата от област Пазарджик,  броя на учениците, участващи в дейностите по проекта, тематичните области, към които учениците проявяват най-голям интерес, полезността на индивидуалния подход в индивидуалното време за ученика за работа върху дефицитите в знанията, уменията и компетентностите беше представена от госпожа Кайтазова пред представители на местни медии, директори на училища, ръководители на групи по проекта.

            Пресконференцията се състоя в Регионалното управление на образованието-Пазарджик, където бе експонирана изложба от предмети, изработени от групи за занимания по интереси в различни училища. В периода от 25 - 29.06.2018 г. експозицята, както и табла със снимки от проектните дейности, ще бъдат част от информационните дни по проекта.