21
Юни
2018
РУО

РЕЗУЛТАТИ от ДЗИ по БЕЛ- 2018 г.

На зрелостните изпити през май 2018 година се явиха ученици от 37 средни училища в област Пазарджик. ДЗИ по български език и литература положиха 1826 зрелостници.

Общият успех за областта е Добър 4,11. При сравнение със средния успех за областта през май 2017г. (добър 3,96)  се наблюдава повишаване на успеха с 0,15.  Средният брой точки от ДЗИ по БЕЛ е 50,20 точки, а средният за страната е 53,94. Видно е, че средният успех е по-нисък от този за страната. По този показател регион Пазарджик се нарежда на 19 място от 28 региона /през предходната учебна година област Пазарджик беше на 24 място/.

Слабите оценки по ДЗИ БЕЛ са 182 – 9,97 % от общия брой, за сравнение през 2017 година процентът на слабите оценки е бил 15%. Отличните оценки /5,50-6,00/ са 8,93 % или общо 163 зрелостници, от които само един е получил Отличен /6,00/.

Училища с най-висок успех от ДЗИ по български език и литература:

училище

Среден успех

ЕГ "Бертолт Брехт", гр. Пазарджик

5,18

СУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище

5,15

ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик

4,82

СУ „Васил Левски“, гр. Велинград

4,779

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велинград

4,761

СУ "Христо Ботев", гр. Септември

4,39

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Стрелча

4,39

СУ "Ал. Иванов - Чапай", гр. Белово

4,36

СУ "Христо Смирненски", с. Света Петка

4,32

ПГИМ, гр. Пазарджик

4,29

 

Училища с най-нисък успех от ДЗИ по български език и литература:

училище

Среден успех

ПГМЗС, гр. Септември

2,99

СУ „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик

2,85

СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново

2,66

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от  II ДЗИ, 2018  г.

На втория ДЗИ в област Пазарджик се явиха 1311 зрелостници, като най-много са зрелостниците, положиха изпит по биология и здравно образование – 518. Те показаха среден успех 3,78, който е с 0,18 по-нисък от предходната учебна година.

Наблюдава се повишаване на резултатите по математика (0,69), философски цикъл (0,59), география и икономика (0,44) и история и цивилизация (0,20). 

В рамките от 0,03 до 0,22 е спадът в средния успех по учебните предмети немски език (0,03), английски език (0,08), биология и здравно образование (0,18) и химия и опазване на околната среда (0,22):

II ДЗИ по

Бр. явили се

Среден успех

География и икономика

231

3,91

Биология и здравно образование

518

3,78

Английски език

376

5,34

Математика

67

4,90

История и цивилизация

28

4,30

Немски език

51

5,45

Руски език

2

4,52

Френски език

11

4,49

Философски цикъл

26

4,20

Химия и опазване на околната среда

1

4,78

 

Най-добре са се представиха зрелостниците по чужди езици.  По английски език има 53 зрелостници получили оценка Отличен /6,00/.  С оглед на коректността при анализите следва да се вземе предвид фактът, че явилите се зрелостници от област Пазарджик по руски език са двама, а  по химия и ООС – 1.

Предстои, училищата да направят обстоен анализ на резултатите от ДЗИ, като отчетат всички фактори, довели до понижаване, запазване или повишаване на успеха от изпитите. Въз основа на изготвените количествени и качествени анализи следва всяко училище да изгради своя стратегия за работа върху подобряване качеството на подготовката на зрелостниците и резултатите от образователно-възпитателния процес, като всеки от учителите направи изводи и с оглед на спецификата на преподавания от него предмет.

            За РУО-Пазарджик предстоящи са разглеждането и анализът на резултатите на всяко училище. Проблемите и срещаните трудности, както и добрите практики при подготовката на учениците за ДЗИ ще бъдат обект на внимание на съвещанията с директорите и учителите от областта  и в хода на работата през учебната година.