August 2017

10
Авг.
2017
РУО

Конкурс „Рисувай, пиши, радвай“

     Правила за провеждане на конкурса

             „Рисувай, пиши, радвай“

     Настоящите Правила определят реда и условията на конкурс „Рисувай, пиши, радвай“ и уреждат отношенията между Организаторите и физическите лица участващи в Конкурса.

  • Организатори на конкурса

Организатор на конкурса „Рисувай, пиши, радвай“ е „Съюз на учениците в България“ (СУБ) - комисия „Дарителски и благотворителни инициативи на СУБ“, повече информация за нас можете да намерите на сайта ни: http://nusbg.weebly.com/105710741098108810781080-10891077-1089-108510721...