March 2017

14
Март
2017
РУО

Програма „Христо Ботев“ на БНР обяви началото на Националния конкурс за детско литературно творчество „Искри“ 2017.

I. Представяне 
 
Една от  важните  задачи на културно-музикална програма „Христо Ботев“  е създаването на  детско-юношески предавания, които образоват, възпитават, развличат и провокират  творческия потенциал на  българските деца. Част от тази дългогодишна традиция е Националния  конкурс за детско литературно творчество „Искри“, който се провежда за 34 път.  
29
Март
2017
РУО

Добри училищни практики за насърчаване на четенето и грамотността в условията на ниска грамотност на семействата и социалната среда

На 27 март 2017г., в СУ „Димитър Гачев“- град Пазарджик, се проведе работна среща, организирана от експертите по български език и литература, математика, обучение в начален етап, за споделяне на добри училищни практики за

29
Март
2017
РУО

Програма "Киберскаут"

През месец март 2017 г. приключи конкурсът между училища от цялата страна за включване в обучителната Програма "Киберскаут". Жури определи 6 училища в страната за обучение. Едно от избраните училища е ОУ „Професор Иван Батаклиев“- град Пазарджик.

31
Март
2017
РУО

Конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Националният Доверителен Екофонд обяви конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени .

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.

Приложено ще намерите покана и информация за конкурса, както и формуляр за кандидатстване и критерии за оценка. Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени и на сайта Климатът и Аз: http://myclimate.bg/bg/novini/ , както и на сайта на НДЕФ: https://ecofund-bg.org/ .

С уважение,