February 2017

02
Февр.
2017
РУО

Заповед № РД 09-70/17.01.2017 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител“ в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

   В брой 4 от 26.01.2017 г. на вестник „Аз Буки“ е публикувана Заповед № РД 09-70/17.01.2017 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител“ в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република.

   Документите се подават в Министерството на образованието и науката (адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“) до 16.02.2017 г. включително.