January 2017

03
Ян.
2017
РУО

Покана за V годишна национална конференция за глобално образование 14-15.01.2017 г.- София

В тези дни, изпълнени с много топлина и приятни емоции, екипът на Българска платформа за глобално образование от все сърце Ви желае вдъхновяваща, щастлива и безоблачна 2017 година!

Приложено изпращаме покана и регистрационна форма за традиционната годишна национална конференция за глобално образование, която ще се проведе на 14 и 15 януари 2017 г. в сградата на Български червен кръст на бул.  „Джеймс Баучер” № 76 в гр. София.

03
Ян.
2017
РУО

Дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

 В навечерието на новата 2017 година в Начално училище „Васил Левски“ се проведоха редица  публични изяви по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І". 
В присъствието на учители и родители групите по интереси  „Забавният Английски“, „Напред с Английски“,  „Игри с Компютърчо“, „Млади програмисти“, „ В света на компютрите“, „Забавна математика“ и „Обичам да рисувам“ с ръководители: Димитрина Гълъбинова, Веселина Алексиева, Румяна Белева, Емилия Караджова и 
11
Ян.
2017
РУО

Обявени неучебни дни със заповед на кмет на община

До 15.00 ч. днес в РУО- Пазарджик има постъпила информация /заповед на кмета/ за обявяване като неучебни,  дните от 12.01.2017 г.  до 13.01.2017 г. вкл., от следните 6 общини:

  1. Белово
  2. Лесичово
  3. Пазарджик
  4. Пещера
  5. Ракитово
  6. Септември
20
Ян.
2017
РУО

Проектни предложения за иновативно училище

Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и ще развият критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август 2016 година държавните, общинските и частните училища по чл. 38, ал. 1 - начални, основни, гимназии, обединени, средни, и училищата по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 3 - спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.