November 2016

01
Ноем.
2016
РУО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕГЛЕНА КУНЕВА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ  УЧИТЕЛИ

УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители и отдаваме своята почит към паметта на големите българи, извели страната ни сред семейството на свободните народи и дали тласък на българското Възраждане. 

Повече от всякога нашата нация се нуждае от всеотдайна просветителска дейност. В днешния 21 век най-конвертируемата валута е знанието, а образованите граждани са най-ценният капитал за всяка страна. Наш дълг е да положим всички усилия за модернизиране на българското образование и възкресяване на българската култура и духовност. 

09
Ноем.
2016
РУО

Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?

За трета поредна година Васил Янакиев от Xа клас – профил „Технологичен“ на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград печели девети конкурс на проект „1000 стипендии“. Есето, което му носи поредният успех и стипендия, e на тема: „Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?“

Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?

15
Ноем.
2016
РУО

Покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на курсове за ограмотяване на възрастни.

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни.

Подробна информация може да получите на сайта на проекта:

http://novshans.mon.bg/?m=2

24
Ноем.
2016
РУО

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

Проектът надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007 – 2013)“. Основна цел на двата проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда.