July 2016

08
Юли
2016
РИО

Предстоящи информационни семинари по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

На 12 юли 2016 г. от 11.00-13.00 ч. и от 15.00-17.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката (7 ет., зала 2 на конферентния център) ще се проведат два информационни семинара по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), по която Министерството на образованието и науката е програмен оператор за периода 2009-2014 година.

26
Юли
2016
РИО

Информация за допуснатите кандидати за участие в конкурсите за длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Пазарджик

Уведомителните писма с окончателните резултати от конкурса за длъжността „директор“ на общински  училища на територията на област Пазарджик проведен на 25.07.2016 г., ще получите лично в РИО- Пазарджик на 26.07.2016 г. след 12.00 ч.

25
Юли
2016
РИО

Информация за допуснатите кандидати за участие в конкурсите за длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Пазарджик

Уведомителните писма с окончателните резултати от конкурса за длъжността „директор“ на общински  училища на територията на област Пазарджик, ще получите лично в РИО- Пазарджик на 25.07.2016 г. след 12.00 ч.

20
Юли
2016
РИО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ - ЗА КАНДИДАТСТВАЛИТЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

Интервюто ще се проведе на 22.07.2016 г. в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" 2А, етаж 7, зала №4 от 13.00 часа.

Писмата на допуснатите кандидати ще се връчат в деня на явяването на интервю срещу подпис.

Писмата на недопуснатите кандидати ще се изпратят с обратна разписка по куриер.

19
Юли
2016
riopz

Информация за допуснатите кандидати за участие в конкурсите за длъжността „директор“ на общински и държавни училища на територията на област Пазарджик

Уведомителните писма с резултатите от проведения на 19.07.2016 г. в гр. Хасково писмен изпит- тест за длъжността „директор“ на общински и държавни училища на територията на област Пазарджик, ще получите лично в РИО- Пазарджик на 20.07.2016 г. след 12.00 ч.

08
Юли
2016
РИО

Информация за допуснатите кандидати за участие в конкурсите за длъжността „директор“ на общински и държавни училища на територията на област Пазарджик, за датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса

ВАЖНО!
    Писменият изпит – тест ще се проведе на 19 юли 2016 г. от 11.00 часа в гр. Хасково, Регионален център за дистанционно обучение на УНСС-Хасково, бул. „България“ № 168, в следните зали:
- зала № 203 (аула), етаж 2;
- зала № 501, етаж 5; 
- зала № 505, етаж 5.

    Кандидатите следва да се явят в Регионален център за дистанционно обучение на УНСС-Хасково за провеждане на писменият изпит- тест ЕДИН ЧАС преди началото му!

    Кандидатите ще бъдат допускани в залите след проверка на документ за самоличност.