March 2016

01
Март
2016
РИО

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас.

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 9 от 2 март т.г., ще намерите примерен тест по английски език за VI клас – учебна 2015/2016 г.

В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Математика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 8 от 25 февруари.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.

30
Март
2016
РИО

Националното състезание по уеб разработване “WEBLOZ” за ученици между 5 и 12 клас

За девети пореден път и тази година ще се проведе Националното състезание по уеб разработване “WEBLOZ” за ученици между 5 и 12 клас.

Приложение: Информация за състезанието

29
Март
2016
РИО

Национален форум на тема „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура. Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“

      Национално издателство „Аз Буки“ – съорганизатор на националния форум на тема „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура. Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“,  отправя

ПОКАНА

за участие в тематичните сесии и дискусиите. Форумът е по повод

40 години ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

25 години ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Конференцията ще се проведе на 12 април 2016 г.; 10.00 – 16 ч., зала № 114,
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66, корпус 1.

24
Март
2016
РИО

"Аз Буки"- акценти в бр. 12

В новия брой четете:

Реформи:

Учи, за да... работиш!

23
Март
2016
РИО

„АЗ БУКИ“ – бр. 12 от 24 март

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 12 от 24 март т.г., се публикуват заповеди на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

С документите се обявяват свободни места за учители в Европейските училища – Брюксел IV, Брюксел I, Брюксел II, Люксембург I, Люксембург II и Франкфурт на Майн.

Заповедите са на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Конвенцията за определяне на Статута на Европейските училища и необходимостта от номиниране на български учител в тях.

За повече информация:

izdatelstvo.mon@azbuki.bg

22
Март
2016
РИО

Споделянето на добри педагогически практики – пълноценна форма за квалификация

      На 15.03.2016 г. в ЕГ „Б. Брехт“ – град Пазарджик, учителката Диана Стоева представи пред учители от област Пазарджик положителна практика в урок по български език и литература в ХІІ клас на тема „Очите на Димовите герои говорят“ (литературно упражнение върху романа на Димитър Димов „Тютюн“).
18
Март
2016
РИО

Различни в еднаквостите, еднакви в различията

На 15 март 2016г.,  петокласници и шестокласници от ОУ „Стефан Захариев“-град Пазарджик показаха, пред учители от областта как човек се учи на милосърдие, как разпознава понятията различност и еднаквост в контекста на романа „Принцът и просякът“ на Марк Твен.
15
Март
2016
РИО

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас.

Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН.

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 11 от 17 март т.г., ще намерите примерен тест по „Химия и опазване на околната среда“ за VII клас – учебна 2015/2016 г.

В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Немски език“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 10 от 10 март.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

14
Март
2016
РИО

Учениците от Езикова гимназия „Б.Брехт” побеждават чрез словото

От 3.03. до 6.03.2016г. се проведе Третият национален дебатьорски форум на SDA в град Бургас. Форумът имаше обучителен характер, но във всеки ден учениците трябваше да демонстрират наученото на дебат в един от двата формата: Парламентарен английски и Ученически формат за дебатиране. Участници във форума бяха Адриана Петкова от 9.ж, Елия Панчова от 9.д, Ива Комсийска от 10.е, Мирослав Йонов от 10.е, Иван Тилев от 11.г, Надежда Чобанова от 11.а и Александър Венчев от 12.з клас.
10
Март
2016
РИО

"Аз Буки"- акценти в бр. 9

10 - 16 март 2016 г.

В новия брой четете:

Реформи:

За децата, бюджета и още нещо

Немалка част от детските градини не работят с делегирани бюджети. С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и на държавните образователни стандарти, сред които и този за финансирането на институциите в системата на образованието, това трябва да се промени.

08
Март
2016
РИО

Национален форум на тема "Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура"

Национално издателство „Аз Буки“ – съорганизатор на националния форум на тема „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура. Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“,  отправя

ПОКАНА

за участие в тематичните сесии и дискусиите. Форумът е по повод

40 години ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

25 години ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Конференцията ще се проведе на 12 април 2016 г.; 10.00 – 16 ч., зала № 114,
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66, корпус 1.

07
Март
2016
РИО

СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – ПЪЛНОЦЕННА ФОРМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

     На 26.02.2016 г. в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ - Пазарджик, учителката Василка Стоянова представи пред учители от област Пазарджик положителна практика в урок по български език и литература в ХІІ клас на тема „Вапцаровата вяра в победата на доброто у „Човека на новото време“.
02
Март
2016
РИО

3 МАРТ 2016 ГОДИНА

    Да се поклоним пред подвига и саможертвата на героите за национална свобода, пред силата и величието на българския дух и да пренесем във времето гордостта, че сме българи! Да съхраним съзнанието за национална принадлежност - едно от най-значимите духовни достояния за личността!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА

Началник на РИО - Пазарджик

02
Март
2016
РИО

"Аз Буки"- акценти в бр. 9

2 - 9 март 2016 г.

В новия брой четете:

Реформи:

Три нови образователни стандарта на етап обсъждане

Те са за предучилищното образование, за институциите и за инспектирането. Обсъждането им започва след приемането на първите три стандарта - за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки.

30
Март
2016
РИО

"Водата- извор на живот“- Бургас 2016

     За поредна година Община Бургас и Общински детски комплекс проведоха Националния конкурс "Водата- извор на живот". Той е в четири раздела: "Поезия", "Изобразително и приложно изкуство", "Фотография" и "Мултимедийни презентации" и се провежда на 22 март- Световния ден на водата.