July 2014

04
Юли
2014
РИО

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Във връзка с предстоящите дейности свързани с трети етап на класиране, Ви информираме:

   За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

   Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е от 11.07.2014 г. до 15.07.2014 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места, които ще бъдат обявени на 10.07.2014 г.

   Училищата- гнезда отново са:

        ОУ "Проф. Иван Батаклиев"- гр. Пазарджик;

        ОУ "Христо Ботев"- гр. Велинград;

        ПГИТМТ- гр. Панагюрище.

10
Юли
2014
РИО

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИТЕ!- 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

     За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е от 11.07.2014 г. до 15.07.2014 г.

     За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите незаети места.