June 2014

16
Юни
2014
РИО

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИТЕ!

   Информираме ви, че срокът за подаване на заявления за желаещите да кандидатстват след успешно положени изпити по български език и литература и математика, както и по изобразително изкуство и музика за желаещите да се обучават в профил „Изкуства” , е от 17 до 20 юни 2014 год. Документи ще се приемат в три училища на територията на област Пазарджик:

11
Юни
2014
РИО

Национална учителска програма

Национална учителска програма за учители, преподаващи учебния предмет „физика и астрономия” в ЦЕРН, Женева, Швейцария,  27.07.2014 г. –  02.08.2014 г.

16
Юни
2014
РИО

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 18.06.2014 г. – 25.06.2014 г. подалите заявления  могат да проверяват верността на подредбата на заявените желания, бала и оценките от удостоверението за завършен 7 клас.

Проверката се осъществява по ЕГН и входящ номер на кандидата на сайта на РИО- Пазарджик- http://www.riopz.com, в раздела: 7 клас- Прием 2014/2015.

При открити несъответствия моля да се обадите на тел.: 0876/330119- Кирил Белев.

23
Юни
2014
РИО

Областна конференция по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ, 19-20.06.2014 г., град Велинград

"Успехът не е даденост. За постигането му са необходими желание и амбиция, воля и труд, знания и умения.....". С тези думи началникът на РИО-Пазарджик - Валентина Кайтазова, откри Областната конференция по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ", осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

25
Юни
2014
РИО

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящото обявяване на 26.06.2014 г. на приетите на първи етап ученици, Ви информираме:

     Учениците, класирани по ПЪРВО желание, се записват в училището, в което са приети в срок от 27.06.2014 г. до 01.07.2014 г., като в противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

30
Юни
2014
РИО

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   На 24.06.2014 г. във фоайето на РБ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик бе открита изложба на изработените материали от ученици и учители в края на първата година в рамките на проект регионално партньорство по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“ на тема „ENRAIZ’arte”.Проектът е на стойност 34850 евро, от които 31137,50 евро от Програмата „Учене през Целия живот“ и 3712,50 евро собствено финансиране. Бенефициент на проекта е РИО-Пазарджик.