December 2013

03
Дек.
2013
РИО

3 декември – Международен ден на хората с увреждания

        По повод Международния ден на хората с увреждания – във фоайето на Регионалния инспекторат по образованието – Пазарджик бе подредена изложба от пана, рисунки, кулинарни изделия и други предмети, изработени от ученици от Ресурсен център – Пазарджик и от трите помощни училища на територията на областта – ПУ „Иван Вазов” – град Пазарджик, ПУ „Драган Манчов” – град Велинград, ПУ „Д-р Петър Берон” – град Ракитово.

09
Дек.
2013
РИО

Международно оценяване на учениците PISA 2012

             Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  се провежда от 2000г. през тригодишни периоди, като изследва грамотността на учениците в три области: четене, математика и природни науки. Всеки отделен етап на програмата оценява грамотността на учениците и в трите области, но върху една от тях се поставя специален акцент. Например PISA 2000 оценява основно четивната грамотност, PISA 2003 - математическата грамотност, PISA 2006 природонаучната грамотност, PISA 2009 отново връща акцента върху четивната грамотност.