November 2013

04
Ноем.
2013
РИО

Награда „Константин Величков”

    На 1 ноември 2013 г., в Деня на народните будители, министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчи ежегодната награда „Константин Величков” на 7 учители, отличили се с високи постижения в работата си с ученици.

04
Ноем.
2013
РИО

ВАЖНО!!!

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за участие на представители на неправителствения сектор в обществено-консултативния съвет към Началника на РИО-Пазарджик

     Във връзка с предстоящото учредяване на Обществено-консултативен съвет към РИО – Пазарджик, отправям покана, за участие на неправителствения сектор при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието на регионално ниво. 

    Всички браншови организации, НПО, синдикати, сдружения, обединения и др. могат да заявят писмено желанието си за участие със свои представители в Обществения консултативен съвет.