February 2013

07
Февр.
2013
riopz

Проект „Народните будители и Аз” от 11.01.2013г. стартира в училищата от област Пазарджик

Проект „Народните будители и Аз” е  разработен и се провежда вече трета поредна година съвместно  с Ротари  клубовете „Пловдив”, „Пловдив- Филипопол” и „ Зонта” клуб Пловдив. Същият има за цел да възпитава младото поколение в дух на родолюбие и патриотизъм, на национална гордост и самочувствие, да съхранява историческата ни и родова памет, да поражда и утвърждава чувство на единение и национална принадлежност.

        Проектът има за цел да се превърне в национален с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и с Националното сдружение на общините в България.

        Националният патронаж на инициативата е поет от Вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова.

17
Февр.
2013
РИО

Национален ученически празник “За хляба наш …”

По повод 15-тата годишнина на НУП „За хляба наш…” Обединен детски комплекс- Благоевград, ще организира национално състезание за ученици от ІV до VІ клас.

Изтеглете УКАЗАНИЕ от ... ТУК

Изтеглете РЕГЛАМЕНТ от ... ТУК

17
Февр.
2013
РИО

Национален конкурс-изложба “Здравей, ваканция! Ваканция с Кока-кола!”

    Национален конкурс-изложба “Здравей, ваканция! Ваканция с Кока-кола!”, който ще се проведе за осемнадесети път в Благоевград на 06.06.2013 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
С ГЕНЕРАЛНОТО СПОНСОРСТВО НА “КОКА-КОЛА – БЪЛГАРИЯ”
ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА “ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ! ВАКАНЦИЯ С КОКА-КОЛА!”
БЛАГОЕВГРАД - 06.06.2013 Г.

СТАТУТ

ЦЕЛ:

26
Февр.
2013
РИО

Какво разбират под думата „проект”, показаха учениците от 4б клас на ОУ "Проф.Иван Батаклиев" - гр. Пазарджик.

Какво разбират под думата „проект”, показаха учениците от 4б клас на ОУ "Проф.Иван Батаклиев"  - гр. Пазарджик в час по учебния предмет човекът и обществото. Това е част от поредица уроци, свързани с проектната работа по различните учебни дисциплини в този клас, а работа по проект в час е една от сравнително новите технологии на обучение и контрол в българското училище.