December 2012

04
Дек.
2012
riopz

Учител и ученик от СОУ „Христо Ботев” – Септември в Европарламента

Европейската комисия организира посещение в Брюксел на 7-8 ноември 2012 г. на изявени ученици, студенти и учители от България. За участие в групата беше поканена  г-жа Черешка Неделина, старши учител по история и цивилизация в СОУ  „Христо Ботев", гр. Септември и ученикът Милко Тошков от Х клас.

04
Дек.
2012
riopz

Месец на „Пешеходната безопасност“

За отбелязване на месец октомври – обявен с решение на ДОККПБДП за месец на „Пешеходната безопасност“, в училищата от област Пазарджик е проведена кампанията с първокласниците и техните родители за безопасния път до училище чрез примерните контролни карти,  обобщаването им от училищните комисии по БДП и изпращането им до кметовете.

11
Дек.
2012
riopz

Позиция на Министерството на образованието, младежта и науката относно задължителната детска градина за децата, навършили 4 години

Уважаеми родители,

Въвеждането на задължителна детска градина за децата, навършили 4 години (наричано предучилищно образование и разбирано като процес на възпитание, социализация и подготовка за училище), е стъпка към промяна, която Министерството на образованието, младежта и науката предприема с абсолютната увереност, че няма институция, която да осигури по-добра грижа за децата от тази, която им осигуряват техните родители.