Месец на „Пешеходната безопасност“ | РУО- Пазарджик             АКТУАЛНО
04
Дек.
2012
riopz

Месец на „Пешеходната безопасност“

За отбелязване на месец октомври – обявен с решение на ДОККПБДП за месец на „Пешеходната безопасност“, в училищата от област Пазарджик е проведена кампанията с първокласниците и техните родители за безопасния път до училище чрез примерните контролни карти,  обобщаването им от училищните комисии по БДП и изпращането им до кметовете.

След обобщаване на резултатите от контролните карти, са изпратени писма до кметовете на общини, с копие до общинските комисии по БДП, с предложения за обезопасяване на пешеходните маршрути до отделните училища. Създадена е организация по училищата, с активното участие на училищните комисии по БДП, за провеждането на информационни дни, тематични родителски срещи и педагогически съвети, срещи и тематични беседи с участието на служители от МВР - сектор „Пътна полиция“, уроци с учениците от I до IV клас по безопасно преминаване на маршрутите и т.н.>

За отбелязване на Световния ден на възпоменание за жертвите на пътнотранспортните произшествия – 18.11.2012 г., директорите на училищата и детските градини в област Пазарджик са организирали провеждане на следните подходящи действия: В часа на класа или в петминутката в последния час, учениците са запознати с кратък материал за смисъла и значението на това възпоменание. Информирани са за статистиката за загиналите хора и на пострадалите от пътно транспортните произшествия и са запознати с опасностите, които застрашават живота и здравето на участниците в движението чрез актуална информация, поместена и на тематични табла в училищата. Ученици, учители и родители са запознати с методическите материали, публикувани на сайта на МОМН – обръщение по случай Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, 10-те заповеди към шофьора и т. н. В училищата и детските градини са организирани конкурси, изложби, викторини, състезания по безопасно управление на велосипед или други изяви с тематика, подчинена на безопасността на движението по пътищата и на последствията от пътнотранспортните произшествия. Проведени са срещи и тематични беседи с участието на служители от МВР - сектор „Пътна полиция“. С децата от детските градини са проведени занимания, състезания, дидактични игри по учебната програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина.

Снимките са предоставени от СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, общ. Ракитово, НУ „Отец Паисий“ – гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ОДЗ „Иглика“ – гр. Пещера, общ. Пещера, ЦДГ „Радост“ – с. Нова Махала, общ. Батак, ОДЗ „Детство“ – с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ЦДГ „Сокола“ – гр. Пещера, общ. Пещера, ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“ – гр. Стрелча, общ. Стрелча.